TURISTIČKE ŠETNJE NA KONJIMA ZA NEJAHAČE

Turističke šetnje na konjima za nejahače, u trajanju od dva sata, izvodimo na način da stranke prvih petnaestak minuta jašu na konju unutar jahališta, u hodu. Nakon što im se objasni kako sjediti u sedlu, vodič na konju povede povorku prema šumi i livadama. Ostatak vremena traje šetnja prirodom i vraćanje u jahalište. Konji su za ovakav oblik jahanja pripremljeni i na njega su naviknuti pa je ovakav oblik jahanja za jahača potpuno siguran.