KONTAKT

www.kupa-zoneadventure.comKONJIČKA UDRUGA DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA ''POKUPLJE'' 

091 601 82 65 - Danijel Vanjur

098 179 18 34 - Said Golić

098 289 317 - Igor Zuna

098 278 239 - Mario Grgurić

ADRESA:

Kupska 1, 10451 Pisarovina

E-ADRESA: kupa.zoneadventure@gmail.com